Faaliyet Alanları

İdare ve Vergi Hukuku

BK HUKUK BÜROSU, Eskişehir ve çevresinde, İdare ve Vergi Hukuku alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Anayasal temelli ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı olarak, idare hukuku; gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmektedir. İdari işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine usulüne uygun bir şekilde başvurulması, davaların yasal süreleri içerisinde açılması için bir an önce tarafımızla iletişime geçin.

İdare ve Vergi Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz;

·

Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları,
· İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları,
· Yürütmenin Durdurulması,
· Tam Yargı Davaları,
· Memurlarla İlgili Disiplin Cezalarının İptali Davaları,
· Kamu İhaleleri, İdari Sözleşmeler Konusunda Danışmanlık ve Çıkabilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Halinde Dava Vekilliği ve Davanın Takibi,
· Vergi Uzlaşmaları, Düzeltme Talepleri, Vergi Cezaları İptali, Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık Suçları, İnceleme Raporları ve Komisyon Kararları ile ilgili işlem ve davaların takibi,
· Kurumlar ile Şahıslar Arasında Ortaya Çıkan Hukuki İhtilaflarda Her Türlü Hukuki Destek.

Bu Alandaki Eğitimlerimiz;

‘UYGULAMALI İLERİ DÜZEY VERGİ HUKUKU-TEMEL MUHASEBE’ Konulu 05-06 Aralık 2015 Tarihli Eğitim Katılım Sertifikası.

"Amacımız ; hukuki yardıma ihtiyaç duyduğunuz anda ulaşılabilir olmak, sizin için konuyu doğru şekilde analiz etmek ve talep ettiğiniz çözümü tüm detaylarını ile sunabilmektir."

Hizmetlerimiz hakkında detaylı Bilgi almak için bizimle iletişime geçin..

İletişim

Bizim ile İletişime Geçebilirsiniz.